خرید وی پی اس لینوکس از 28 کشور

انجام کانفیگ اولیه رایگان

linux1
  • 2 تعداد هسته
  • 1 گیگ رم
  • 30 گیگ nvme هارد
  • نامحدود ترافیک
  • kvm مجازی ساز
linux2
  • 2 تعداد هسته
  • 2 گیگ رم
  • 50 گیگ nvme هارد
  • نامحدود ترافیک
  • kvm مجازی ساز