سفارش وی پی اس ویندوز

با منابع اختصاصی

windows1
  • 2 تعداد هسته
  • 30 گیگ nvme هارد
  • نامحدود ترافیک
  • kvm مجازی ساز